Hướng dẫn vận hành máy cán tôn

Quy trình vận hành máy cán tôn như sau:

 1. TRƯỚC KHI MỞ MÁY:
 2. Kiểm tra nguồn điện: Bảo đảm điện nguồn cấp cho máy có đủ cả ba pha, kể cả dây mass.
 3. Kiểm tra mức dầu trong bồn.
 4. Kiểm tra mức nước làm mát.
 5. VẬN HÀNH MÁY:

Thực hiện tuần tự theo các bước sau:

 1. Mở nguồn điện.
 2. Mở bơm dầu.
 3. Kiểm ttra các vị trí CTHT(công tắc hành trình) canh dao trước, dao sau.

 

STT

VỊ TRÍ

CTHT CANH

1

Dao trước

CTHT phía trên, đang bị tác động.

2

Dao sau

CTHT phía trên, đang bị tác động.

Nếu các ctht nêu trên không nằm đúng vị trí qui định; thực hiện cắt trước, cắt sau, đột ở chế độ tay, không phôi, để máy tự đưa các ctht canh về vị trí qui định.

 1. Kiểm tra các tthông số chỉnh máy:

-         THOI GIAN CHAY CHAM:

-         CU LY CHAY CHAM:

-         KHOANG CACH HAI DAO:

-         CHIEU DAI DO:

-         CON LAN DEM:

5     Nhập đơn hàng:

-         Xoá chiều dài, số lượng, đơn hàng củ, (Nhấn ba nút RESET FULL, LEGHT, QUANTITY).

-         Nhập các thông số chiều dài và số lượng cho các quy cách (cùng lúc có thể nhập tối đa 10 quy cách).

-         Chuyển máy ở chế độ tay, (gạt công tắc MAN- AUTO về vị trí MAN), cho phôi xà gồ chạy đến ngay mí dao trước.

-         Nhấn nút xoá chiều dài (RESET: LEGHT) cho đến khi giá trị CHIEU DAI HIEN HANH trên OP3 bằng không.

-         Chuyển công tắc MAN- AUTO sang phía AUTO, chuyển công tắc FRONT-REAR sang vị trí FRONT, chuyển công tắc REV-FOR về vị trí FOR.

-          An START để máy tự động chạy.

III.          TẮT MÁY:

 1. Tắt bơm dầu.
 2. Tắt nguồn.
 3. Vệ sinh máy.

IV.         VẬN HÀNH MÁY VỚI MÀN HÌNH OP3

Khi mở máy, chờ màn hình khởi động cho đến khi xuất hiện dòng chử: “NHAN ENTER DE NHAP DỮ LIỆU”, ấn phím Enter – màn hình chuyển qua trang 01 gồm có : 01 là “nhập đơn hàng”, 02 là “màn hình chạy”, 03 là “thông số máy”.

Vào 01 { trang 02 }, nhập các thống số đơn hàng: Di chuyển con trỏ đến mục mong muốn bằng bốn phím mũi tên lên xuống và qua phải qua trái, nhập các giá trị mong muốn, ấn Enter để xác nhận giá trị nhập vào.

 Trong 01 gồm có: 10 qui cách theo thứ tự từ 01 dến 10, việc nhập qui cách được thực hiện theo trình tự trên.

Thực hiện xong qui trình nhập qui cách, để thoát khỏi mục 1, ấn Esc. Màn hình về lại trang 01

Để hiển thị các tham số hiện hành và kiểm tra đơn hàng đã nhập, vào mục 02  { trang 03 }.

Để màn hình hiển thị ở mục này khi cho máy chạy, hay khi kiểm tra các đơn hàng đầu tiên chuẩn bị cán, ta dùng mũi tên lên xuống để di chuyển con trỏ đến k/thước tole sẻ cán và số lương tole sẻ cán. Nếu nhận thấy đơn hàng đầu tiên không hiển thị trong mục này thì nhấn nút xoá đơn hàng RESET FULL, và nhập lại các đơn hàng từ đầu. Nếu vẫn không  được, giử nguyên giá trị vừa nhập và tắt điện nguồn rồi khởi động lại máy, đơn hàng vừa nhập sẽ tự vào . An START  để chạy tự động sau khi kiểm tra xong.

Khi máy chạy sai, di chuyển con trỏ đến vị trí “ chỉnh thước đo” để hiệu chỉnh chiều dài cho đúng. Nếu việc hiệu chỉnh vẩn không chính xác vào mục 03 để kiểm tra và đặt lại các thông số chỉnh máy { trang 04 }. Nhấn ESC về lại trang 01, di chuyển con trỏ đến vị trí 03 và nhấn ENTER sẻ vào được trang này.

Dùng phím mũi tên lên xuống, để di chuyển giửa các mục, dùng các phím số để nhập lại và ấn Enter để xác nhận giá trị nhập nếu nó không đúng.

 

          Ghi chú:

-         CHINH THUOC DO: giả sử giá trị của CHINH THUOC DO đang là 20, ta cho chạy một qui cách có chiều dài là 5000 (5 mét), nhưng kết quả là 5005, dư 5mm (5 ly), để chạy đúng cần chỉnh giá trị này lại là 25  và ấn Enter để xác nhận, nếu kết quả là 4995 { thiếu 5mm } cần chỉnh giá trị này lại là 15.

 

-         Thời gian chạy chậm : Từ 5 đến 15, là khoảng thời gian máy bắt đầu chạy ở tốc độ chậm ban đầu trước khi chuyển sang tốc độ nhanh hơn.

 

-         Cự ly chạy chậm : Từ 150mm đến 200mm, là khoảng chạy châm của máy trước khi dừng lại chờ cắt.

 

-         Khoảng cách hai dao :Từ 7500mm đến 9000mm, Là khoảng cách từ dao trước đến dao sau. khi còi báo cắt đuôi, kiểm tra chiều dài tole chưa cán của đơn hàng (gọi tắc là a) bằng đúng giá trị khoảng cách hai dao, ta chuyển sang chạy tay, chuyển sang cắt sau, và ấn nút cắt, sau đó chuyển sang chạy tự động và ấn START để máy chạy tự động bình thường. Nếu a nhỏ hơn khoảng cách hai dao, chẳng hạn 10mm (10 ly), thiếu 10ly, và giả sử khoảng cách hai dao đang là 8000, thì cần sửa lại là 7990, ngược lại nếu a lớn hơn, chảng hạn dư 20mm (20 ly), cần sửa lại khoảng cách hai dao là 8020.

 

-         Chiều dài đo : Thường là 1, giá trị dành cho nhà cung cấp hiệu chỉnh khi giao máy.

 

-         Con lăn đếm : Thường là 1, giá trị dành cho nhà cung cấp hiệu chỉnh khi giao máy.

 

-         CHÚ Ý :

 

 1. Khi kết thúc quá trình chạy cần nhấn nút “xóa đơn hàng”.

 

 1. Nếu mất điện khoảng 200 giờ thì máy sẻ tự động reset các thông số chỉnh máy về 0, cần phải cài đặt các thông số lại thì máy mới hoạt động trở lại bình thường.

 

 1. Ở chế độ tay hoặc tự động khi đã có qui cách mà nhấn nút CHẠY mà máy không chạy thị chuyển sang chế độ chạy tay và thực hiện viêc cắt sau, cắt trước để dao cắt của máy trở về trạng thái bình thường.


Xem tin khác